Orientation Program

hgabonfoundation's profile picture

Godiya ta musamman gareki Uwar marayu Haj Hadiza Gabon Game da tallafin da tabawa Tsohon da Ruwa yaci gidanshi a jihar Yobe Allah yabiyaki da gidan aljanna Aamiin. #hgabonfoundation #givingbacktothecommunity #givingbacktosociety

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *